HAI SỐ CUỐI GIẢI ĐẶC BIỆT CÓ XÁC SUẤT VỀ CAO NHẤT TRONG NGÀY
SỐ THỨ NHẤT SỐ THỨ HAI SỐ THỨ BA SỐ THỨ TƯ
37 41 66 21
68 56 05 98
Thống kê tần suất loto đặc biệt sau khi giải ĐB xuất hiện 96
Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần Bộ số Số lần
37 3 lần 41 2 lần 66 2 lần 21 2 lần 68 2 lần
56 2 lần 05 2 lần 98 2 lần 75 2 lần 52 2 lần
62 2 lần 39 2 lần 17 2 lần 19 2 lần 29 1 lần
06 1 lần 54 1 lần 97 1 lần 77 1 lần 67 1 lần
34 1 lần 60 1 lần 73 1 lần 08 1 lần 70 1 lần
61 1 lần 99 1 lần 50 1 lần 86 1 lần 14 1 lần
63 1 lần 18 1 lần 23 1 lần 90 1 lần 78 1 lần
13 1 lần 35 1 lần 57 1 lần 04 1 lần 24 1 lần
96 1 lần 64 1 lần 80 1 lần 93 1 lần 43 1 lần
48 1 lần 47 1 lần 74 1 lần 58 1 lần 87 1 lần
49 1 lần 09 1 lần 27 1 lần 92 1 lần 07 1 lần
91 1 lần 85 1 lần 33 1 lần 20 1 lần
THỐNG KÊ CHẠM
Số Đã về Đầu Đã về Đuôi Đã về Tổng
0 7 lần 6 lần 8 lần
1 7 lần 6 lần 6 lần
2 7 lần 5 lần 10 lần
3 8 lần 7 lần 6 lần
4 6 lần 7 lần 6 lần
5 8 lần 6 lần 10 lần
6 11 lần 7 lần 5 lần
7 7 lần 13 lần 9 lần
8 4 lần 9 lần 8 lần
9 9 lần 8 lần 6 lần
Xem các kết quả đặc biệt đã về vào ngày tiếp theo .Sau khi ra 96 vào ngày trước đó
ngày 14/04/2024 71396
Ngày xuất hiện Loto ĐB Loto ĐB ngày tiếp theo
Ngày Giải đặc biệt Ngày Giải đặc biệt
22/11/2020 61596 23/11/2020 00843
25/06/2017 48396 26/06/2017 70727
06/03/2016 23296 07/03/2016 82785
12/04/2015 72096 13/04/2015 49813
24/12/2006 50396 25/12/2006 10066
29/10/2006 37996 30/10/2006 48575
Các giải đặc biệt ngày 15/04 hàng năm
Năm 2023 15/04/2023 27414
Năm 2022 15/04/2022 54045
Năm 2021 15/04/2021 90982
Năm 2019 15/04/2019 57843
Năm 2018 15/04/2018 25452
Năm 2017 15/04/2017 88945
Năm 2016 15/04/2016 50653
Năm 2015 15/04/2015 85815
Năm 2014 15/04/2014 86743
Năm 2013 15/04/2013 53517
Năm 2012 15/04/2012 54473
Năm 2011 15/04/2011 29442
Năm 2010 15/04/2010 60656
Năm 2009 15/04/2009 05358
Năm 2008 15/04/2008 87616
Năm 2007 15/04/2007 32336
Năm 2006 15/04/2006 53647
Năm 2005 15/04/2005 47795