BẢNG THỐNG KÊ TỔNG Miền Bắc: TỔNG 0
Bộ số Tổng số lần xuất hiện Ngày xuất hiện cuối Số ngày chưa về
00 7 lần 14/04/2024 9 lần
19 6 lần 05/04/2024 11 lần
28 11 lần 13/04/2024 12 lần
37 5 lần 12/04/2024 12 lần
46 4 lần 06/04/2024 9 lần
55 7 lần 10/04/2024 6 lần
64 4 lần 13/04/2024 17 lần
73 9 lần 12/04/2024 8 lần
82 5 lần 28/03/2024 4 lần
91 10 lần 12/04/2024 7 lần